Kirjanpidon tehtävänä on pitää yrityksen tuotot, varat, velat ja kulut erillään yrittäjän ja muiden yritysten vastaavista, mikä mahdollistaa yrityksen taloustilanteen seuraamisen tarkalla tasolla. Samassa yhteydessä lasketaan myös yrityksen arvonlisäverot, mikäli yritys kuuluu arvonlisäverorekisteriin. Kaiken tämän asianmukainen hoitaminen vaatii paljon aikaa ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Kirjanpito vaatii syvällistä osaamista

Yrityksen kirjanpidollisten asioiden laadukas hoitaminen vaatii aikaa, oikeanlaisen koulutuksen, tarkkuutta ja käytännön kokemusta. Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) kertoo vahvasta alan osaamisesta ja sen ylläpitämiseen vaaditaan useampi koulutuspäivä vuosittain. Hyvän perustan kirjanpito-osaamiselle saa myös suorittamalla taloushallintopainotteisen merkonomi- tai tradenomitutkinnon. Kirjanpitoalalla on osaamisen jatkuva päivittäminen tärkeässä roolissa, sillä esimerkiksi lainsäädännössä tapahtuu tiheään muutoksia. Kirjanpitoa työkseen tekevän kannattaa seurata myös ahkerasti alaan liittyvää kirjoittelua. Esimerkiksi Verohallinnon, Taloushallintoliiton, Suomen Yrittäjien ja Kauppakamarin uutiskirjeistä löytyy paljon tärkeää tietoa.

Jos yrityksen kirjanpitoa hoidetaan liian vähäisellä osaamisella, voi seurauksena olla monenlaista harmia. Ihmisillä ei välttämättä ole käsitystä esimerkiksi siitä, mistä kuluista saa tehdä ALV-vähennyksen tai mitkä kulut ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia. Tärkeää olisi etenkin lakien ja muiden muutosten seuraaminen.

Ulkopuolisen tilitoimiston tarjoamaan apuun turvautuminen on useimmiten harkitsemisen arvoinen asia. Sen lisäksi, että kirjanpidollisten tehtävien ulkoistaminen tuo yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä oman liiketoimintansa hoitamiseen, synnyttää se usein myös mielenrauhaa.

Kirjanpito ja tilinpäätös

Moderni sähköistetty taloushallinto tuo monia hyötyjä

Tilitoimistopalvelujen sähköistyminen on sivuuttanut paperimapit ja kuittiarkistot. Sähköisen taloushallinnon etuja ovat tietojen reaaliaikaisuus, paikasta riippumaton käyttö, tietojen löytymisen helppous ja parempi tietoturvallisuus. Lisäksi se mahdollistaa asiakkaan ja tilitoimiston yhteiskäyttöisen tietokannan, jonka avulla vältytään päällekkäisiltä työvaiheilta. Myös reaaliaikaisesti päivittyvä kassavirtaennuste antaa paljon lisäarvoa yrityksille.

Tilitoimisto WinWinistä saat luotettavan ja modernin kirjanpidon kumppanin. Asiakkaanamme saat ajantasaista tietoa ja neuvoja yrityksesi talousasioihin liittyen. Sen lisäksi, että pidämme huolta oman osaamisemme jatkuvasta päivittämisestä, haluamme tuntea asiakkaamme liiketoiminnan mahdollisimman hyvin, jotta pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Koetko, että resurssisi eivät riitä yrityksesi kirjanpidon hoitamiseen? Ota yhteyttä Tilitoimisto WinWiniin!

Kirjanpito avaa näkymän yrityksen taloustilanteeseen
Merkitty: