TILITOIMISTO WINWIN OY:N LAATUPOLITIIKKA

Sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001

Liikeidea

Tilitoimisto WinWin Oy tuottaa korkeatasoisia liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalveluja PK-yrityksille. Palveluja suoritetaan myös asiakkaiden luona. Toiminnassa käytetään ajanmukaisia atk-järjestelmiä ja -ohjelmia.

Toimintatavoite

Tilitoimiston tavoitteena on palvella asiakkaita korkealla ammattitaidolla ja pitää heidän asioistaan hyvää huolta.

Toimintaperiaate

Kunkin asiakkaan tarpeet määritellään erikseen. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kirjallisessa muodossa oleva palvelupaketti. Sovitut asiat hoidetaan ajallaan. Palvelujen toteutumista seurataan jatkuvasti. Poikkeamat ja niiden syyt rekisteröidään.

Toimintastrategia

Tilitoimisto toimii yhteistyöverkostossa alan järjestöjen, kouluttajien ja tilintarkastajien kanssa. Näin varmistetaan sekä henkilöstön että palvelujen jatkuva kehittyminen ja korkea laatutaso.

Laatutavoitteet

Ensisijaisena laatutavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys. Muina laatutavoitteina ovat: palvelujen toteutuminen alan standardien mukaisina, palvelujen jatkuva parantaminen sekä työvälineiden ja työympäristön jatkuva kehittäminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen toimintaa ohjaamaan ja varmistamaan laaditaan kaksiosainen dokumentointijärjestelmä, joka käsittää ulkoisen laatukäsikirjan ja sisäisen toimintaohjeiston. Tavoitteiden saavuttaminen todennetaan säännöllisellä mittaamisella.

Antti Rahijärvi
KTM