Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kirjanpitopalvelujesi hintaan. Voit valita suppeamman tai laajemman palvelupaketin oman tarpeesi mukaan.

Tilitoimistossa hoidetaan myös asiakasyritysten palkkahallinto. Palkkahallinto koostuu pääosin palkanlaskennasta. Palkanlaskenta hoidetaan tunti- ja kuukausipalkkalaisille. Tuntipalkkalaisista tarvitaan tuntilista, minkä perusteella palkanlaskenta voidaan tehdä. Tilitoimisto voi hoitaa myös palkkojen maksatuksen asiakkaan niin halutessa. Palkanlaskennasta raportoidaan vuosittain vuosi-ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöille. Verottajalle lähetettävät vuosi-ilmoitukset ovat olennainen osa jokaisen palkansaajan henkilökohtaista verotusta. Tästä syystä palkkahallinto pitää olla hoidettu oikein ja ajallaan. Kirjanpitäjä hoitaa kirjanpidon ohella myös palkanlaskentaa. Palkanlaskenta hoidetaan asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Kirjanpitäjä huolehtii, että palkanlaskenta on tehty ajallaan. Tilitoimistossa kirjanpitäjä on taloushallinnon asiantuntija, joka hallitsee taloushallinnon eri osa-alueet. Jatkuvien muutosten takia koulutus ja muu monipuolinen tiedonhankinta (esim. lehdet, kirjat, uutiskirjeet, tietopalvelut ym.) kuuluvat olennaisena osana tilitoimiston työntekijöiden työtehtäviin. Tilitoimistomme palvelee asiakkaita kahdessa eri toimipisteessä: tilitoimistomme Helsingissä ja Järvenpäässä. Kirjanpitopalvelumme löydät Helsingistä sekä koko pääkaupunkiseudulta tilitoimistopalveluiden yhteydessä.

Normaalipalveluja

Oikea


Lisäpalveluja

 • isännöintipalvelu
 • yhtiöiden perustamiset
 • yrityskauppajärjestelyt
 • yhtiömuodon muutokset
 • tarjouskirjelmät
 • kauppakirjat
 • pöytäkirjat

Tärkeintä on oikea suunta


Erityisosaamista

 • laina-anomukset
 • rahoituslaskelmat
 • investointilaskelmat
 • liiketoimintasuunnitelmat
 • hinnoittelulaskelmat
 • kustannuslaskelmat
 • veroneuvonta
 • budjetointi
 • as oy:n perustamisurakointi (grynderitoiminta)
 • avustaminen verotarkastuksissa
 • verovastineet

Huipulle pääsemiseksi on tiedettävä oikea suunta