Sähköisen taloushallinnon avulla voidaan monet yrityksen kirjanpidolliset tehtävät muuttaa automatisoiduiksi. Digitaalisuus tekee taloushallinnollisten asioiden hoitamisesta helppoa ja kustannustehokasta. Automatisointimahdollisuudet poistavat päällekkäisiä työvaiheita tuoden säästöjä niin ajallisesti kuin rahallisestikin yrittäjän arkeen.

Automatisointi sujuvoittaa liiketoiminnan hoitamista

Verkkolaskut ovat keskeinen osa yrityksen modernia taloudenhoitoa. Sekä saapuvia että lähteviä laskuja kannattaa hallinnoida verkossa, jolloin ajan tasalla olevia laskutustapahtumia pystytään seuraamaan taloushallinnon järjestelmästä helposti ja nopeasti. Verkko-ostolaskujen myötä vältytään myös laskutuslisiltä.

Sähköisesti toteutettu taloushallinto tuo läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan. Reaaliaikaiset tiedot mahdollistavat mm. tuloslaskelman ja taseen reaaliaikaisen seuraamisen ja automaattisten kassavirtaennusteiden hyödyntämisen.

Taloushallinnon sähköistymisen myötä vältytään paperimappien selaamiselta ja tositteiden kuljettamiselta. Paperin käytön huomattava väheneminen laskee luonnollisesti yrityksen kustannuksia. Manuaalisen työn vähentyessä pienenee myös inhimillisten virheiden mahdollisuus.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt lyhyesti

 • Tiedon nopea löydettävyys
  Kun kaikki tieto löytyy järjestelmästä, jäävät paperiset tositteet historiaan. Digitaalisessa muodossa olevan tiedon nopea löydettävyys tuo tehokkuutta työntekoon.
 • Reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys
  Liiketoiminta tehostuu ajan tasalla olevan tiedon ollessa kaikkien asianomaisten saatavilla.
 • Paikkaan sitomattomuus
  Kun taloushallinnolliset asiat voidaan hoitaa pilvipalveluun perustuvan järjestelmän kautta, ei työtehtävien hoitaminen ole riippuvaista työntekijän fyysisestä sijainnista. Työajan käyttö tehostuu, kun ei tarvitsee matkustaa tiettyyn paikkaan esimerkiksi laskuja käsittelemään.
 • Tietoturvallisuus
  Sähköinen taloushallinto lisää yrityksen tietoturvaa, kun tietoihin pääsee käsiksi vain järjestelmän käyttöön oikeutetut henkilöt.
 • Paperittomuus
  Paperimapit ja kuittikasat jäävät historiaan. Tositteiden ollessa digitaalisessa muodossa, on todennäköisyys niiden katoamiselle pieni. Vähentynyt paperin käyttö synnyttää myös kustannussäästöjä.
 • Inhimillisten virheiden väheneminen
  Automatisoitujen toimintojen myötä ei esimerkiksi laskutietoja tarvitse syöttää käsin. Mitä vähemmän työvaiheet sisältävät manuaalista työtä, sen harvemmaksi käyvät inhimilliset virheet.

Tilitoimisto WinWinin Nettipalvelu on taloushallinnon työkalu, jota voit käyttää missä ja milloin tahansa. Nettipalvelun tarjoama reaaliaikainen tieto on kaikkien asianomaisten saatavilla, mikä on hieno asia etenkin voimistunutta etätyökulttuuria ajatellen. Työskentelitpä sitten kotikonttorilta tai kesämökiltä käsin, hoituu esimerkiksi myynti- ja ostolaskujen käsittely helposti ja nopeasti.

Tilitoimisto WinWinillä on vahva osaaminen sähköisestä taloushallinnosta, jota voidaan hyödyntää niin laskuasioissa, palkanlaskennassa kuin varastonhallinnassakin. Mikäli kaipaat tehokkuutta yrityksesi taloushallinnollisten asioiden hoitoon, ota meihin yhteyttä!  

Sähköinen taloushallinto tuo tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä